Máy khoan rút lõi bê tông

 Máy khoan rút lõi bê tông ZIG – UL – 150

Máy khoan rút lõi bê tông ZIG – UL – 150

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng
 Máy rút lõi bê tông ZIG – UL – 250

Máy rút lõi bê tông ZIG – UL – 250

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông ZIG – UL – 200

Máy khoan rút lõi bê tông ZIG – UL – 200

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock ETN 152/3P

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock ETN 152/3P

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock EHD1801 (250mm)

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock EHD1801 (250mm)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 6 Tháng
Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 350R (40-350mm)

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 350R (40-350mm)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 300 (25-300mm)

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 300 (25-300mm)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 250R (52-250mm)

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 250R (52-250mm)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 162 (25-162mm)

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DBE 162 (25-162mm)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DB 160

Máy khoan rút lõi bê tông Eibenstock DB 160

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-14 (2.700W)

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-14 (2.700W)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-10A (2.400W)

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-10A (2.400W)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-10 (2.400W)

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-10 (2.400W)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6 (2100W)

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6 (2100W)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6A (2100W)

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6A (2100W)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6090N

Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6090N

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD12 (2700W)

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD12 (2700W)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD10 (2700W)

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD10 (2700W)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD6 (2100W)

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD6 (2100W)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6250N

Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6250N

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6230N

Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6230N

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6200N

Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6200N

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
Máy khoan rút lõi bê tông Ken 6180N

Máy khoan rút lõi bê tông Ken 6180N

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng
 Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD4 (1500W)

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD4 (1500W)

Giá bán: Liên hệ

Bảo hành: 06 Tháng

Hỗ trợ trực tuyến

Khu vực Hà Nội - Miền Bắc - Miền Trung
Kinh Doanh Hà Nội
0326 000 666
Khu vực TP Hồ Chí Minh - Miền Nam
Kinh Doanh TPHCM
0338 003 003
Fanpage FACEBOOK